طباخی - سیراب شیردان
بره ناقلا
مدیریت: ناصر کاوه و اسماعیل قلعه
طباخی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بلوار شریعتی - بین خ پامچال و م مهران