طباخی - سیراب شیردان
طباخی عمورضا - طباخی - عظیمیه - کرج
مدیریت: بهاء الدین فیضی
طباخی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کرج ، عظیمیه، ابتدای45 متری کاج ، پلاک 4