طباخی - سیراب شیردان
طباخی عمو فرهاد
مدیریت: فرهاد گویلی
طباخی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - بین فلکه اول و خ اریو -مجتمع تجاری پیروز