طباخی - سیراب شیردان

طباخی لوکس البرز - طباخی - طباخی شبانه روزی - کرج - گوهر دشت

مدیریت: انور گویلی

منطقه 8 .

کرج ، گوهر دشت ، خیابان شهید مطهری ، نرسیده به پل شهدای روحانی ، طباخی لوکس البرز

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی شبانه روزی ، صبحانه ، سیراب و شیردان ، کله ، پاچه
limited

طباخی کیائی

مدیریت: فرشید کیائی

منطقه 8 .

خ بهشتی - بعد از میدان سپاه - جنب بانک قوامین
limited

گلها

مدیریت: امراله فتحی

منطقه 8 .

بهشتی - سه راه گوهر دشت
limited