طباخی - سیراب شیردان
حمید
مدیریت: اسلام و وحید ابراهیمی
طباخی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده غربی (ذوب آهن)