طباخی - سیراب شیردان
طباخی امید - طباخی - چهارراه مصباح - کرج
مدیریت: آقایان شکیب و شعیب گویلی
طباخی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، چهارراه مصباح ، به سمت چهارراه کارخانه قند ، نبش کوچه شهدای جوان ، جنب کتاب ایران