طباخی - سیراب شیردان

طباخی امید - طباخی - چهارراه مصباح - کرج

مدیریت: آقایان شکیب و شعیب گویلی

- .

کرج ، چهارراه مصباح ، به سمت چهارراه کارخانه قند ، نبش کوچه شهدای جوان ، جنب کتاب ایران
limited