طباخی - سیراب شیردان
طباخی کوروش
مدیریت: رامین قوری وند
طباخی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ بهشتی - مقابل 45 متری گلشهر