اتحادیه های توزیعی و خدماتی

لوازم یدکی اتومبیل

-: 32242319
منطقه 1 . بلوار طالقانی نرسیده به میدان آزادگان روبروی داروخانه امامی ساختمان سپید

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل

مرغ و تخم مرغ

-: 32503832
منطقه 1 . عظیمیه میدان طالقانی روبروی پزشک قانونی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه مرغ و تخم مرغ

مصالح فروشان

-: 34432999-34439962
منطقه 7 . سه راه رجایی شهر به سمت درختی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه مصالح فروشان

میوه فروشان

-: 32244918
منطقه 8 . میدان آزادگان ابتدای خ برغان روبروی شورای شهر

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه میوه فروشان

نانوایان

-: 32233308-32244260
منطقه 11 . بلوار شهید چمران خ شهید کاظمی نرسیده به درب شمالی پارک چمران

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه نانوایان

نفت و گاز الکتریک

-: 32707591
منطقه 9 . چهارراه طالقانی به سمت 7 تیر جنب سوپر برگ سبز

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه نفت و گاز الکتریک

نمایشگاه اتومبیل

-: 34426162
منطقه 7 . رجائی شهر ابتدای بلوار سه باندی روبروی پارک

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه نمایشگاه اتومبیل

کامیونداران

-: 32705801
منطقه 5 . میدان مادر ابتدای درختی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه کامیونداران

کفاشان

-: 32243774
منطقه 1 . میدان آزادگان خیابان روبروی شورای شهر

-

شکوری : 32237320
- . میدان آزادگان - خ برغان -

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با آرایشگاه زنانه

-

شیخ حسنی : 32247116
- . خ برغان

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با آرایشگاه مردانه

آلومینیوم کاران

-: 32242432
- . خ آبان -

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با آلومینیوم کاران

آهن فروشان

-: 32241875
- . میدان آزادگان - خ روبروی شورای شهر

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با آهن فروشان

ابزار و یراق و رنگ

-: 32226564
- . خ برغان - نبش خ کمالی -

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با ابزار و یراق فروشان

اتحادیه دوچرخه و موتورسیکلت کرج

صف آرا : 32225069
- . میدان آزادگان - ساختمان سابق مجمع امور صنفی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با صدور جواز کسب جهت فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت

اغذیه فروشان

-: 32228248
- . میدان آزادگان - جنب یوه فروشی فریدونی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با اغذیه فروشان

-

-: 32242436*
- . میدان آزادگان - ساختمان امور صنفی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با الکترونیک

-

-: 32232076
- . میدان آزادگان - ابتدای خ برغان - خ روبروی شورای شهر

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با املاک

انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا

جعفری : 34584221
منطقه 9 . خ بهشتی - بین 45 متری گلشهر و میانجاده - جنب بانک ملت - ساختمان بیمه

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با امور نمایندگان بیمه آسیا

-

-: 32780344
- . جاده ماهدشت - بعد از راه آهن

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با بارفروشان