اتحادیه های توزیعی و خدماتی

لوازم یدکی اتومبیل

مدیریت: -

منطقه 1 .

بلوار طالقانی نرسیده به میدان آزادگان روبروی داروخانه امامی ساختمان سپید

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل
limited

مرغ و تخم مرغ

مدیریت: -

منطقه 1 .

عظیمیه میدان طالقانی روبروی پزشک قانونی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه مرغ و تخم مرغ
limited

مصالح فروشان

مدیریت: -

منطقه 7 .

سه راه رجایی شهر به سمت درختی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه مصالح فروشان
limited

میوه فروشان

مدیریت: -

منطقه 8 .

میدان آزادگان ابتدای خ برغان روبروی شورای شهر

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه میوه فروشان
limited

نانوایان

مدیریت: -

منطقه 11 .

بلوار شهید چمران خ شهید کاظمی نرسیده به درب شمالی پارک چمران

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه نانوایان
limited

نفت و گاز الکتریک

مدیریت: -

منطقه 9 .

چهارراه طالقانی به سمت 7 تیر جنب سوپر برگ سبز

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه نفت و گاز الکتریک
limited

نمایشگاه اتومبیل

مدیریت: -

منطقه 7 .

رجائی شهر ابتدای بلوار سه باندی روبروی پارک

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه نمایشگاه اتومبیل
limited

کامیونداران

مدیریت: -

منطقه 5 .

میدان مادر ابتدای درختی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه کامیونداران
limited

کفاشان

مدیریت: -

منطقه 1 .

میدان آزادگان خیابان روبروی شورای شهر
limited

-

مدیریت: شکوری

- .

میدان آزادگان - خ برغان -

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با آرایشگاه زنانه
limited

-

مدیریت: شیخ حسنی

- .

خ برغان

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با آرایشگاه مردانه
limited

آلومینیوم کاران

مدیریت: -

- .

خ آبان -

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با آلومینیوم کاران
limited

آهن فروشان

مدیریت: -

- .

میدان آزادگان - خ روبروی شورای شهر

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با آهن فروشان
limited

ابزار و یراق و رنگ

مدیریت: -

- .

خ برغان - نبش خ کمالی -

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با ابزار و یراق فروشان
limited

اتحادیه دوچرخه و موتورسیکلت کرج

مدیریت: صف آرا

- .

میدان آزادگان - ساختمان سابق مجمع امور صنفی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با صدور جواز کسب جهت فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت
limited

اغذیه فروشان

مدیریت: -

- .

میدان آزادگان - جنب یوه فروشی فریدونی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با اغذیه فروشان
limited

-

مدیریت: -

- .

میدان آزادگان - ساختمان امور صنفی

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با الکترونیک
limited

-

مدیریت: -

- .

میدان آزادگان - ابتدای خ برغان - خ روبروی شورای شهر

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با املاک
limited

انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا

مدیریت: غلامرضا جعفری

منطقه 9 .

خ بهشتی - بین 45 متری گلشهر و میانجاده - جنب بانک ملت - ساختمان بیمه

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با امور نمایندگان بیمه آسیا
limited

-

مدیریت: -

- .

جاده ماهدشت - بعد از راه آهن

اتحادیه های توزیعی و خدماتی

: اتحادیه صنوف مرتبط با بارفروشان
limited