اتحادیه های توزیعی و خدماتی
آلومینیوم کاران
مدیریت:
اتحادیه صنوف مرتبط با آلومینیوم کاران
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
خ آبان - کوچه شبیری پلاک: 40