اتحادیه های توزیعی و خدماتی
-
مدیریت: شکوری
اتحادیه صنوف مرتبط با آرایشگاه زنانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان آزادگان - خ برغان - کوچه شهید ناحی