قنادی-خشکبار-لوازم قنادی

لوازم قنادی یاقوتی

یاقوتی : 32200500

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - نبش خ کشاورز

هانی

حجتی : 32243945

منطقه 2 .

م شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن - بلوار شریفی

شیرین عسل

نامه ای : 32812191

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - بالاتراز م امام حسین - نبش خ شهید صدوقی

قنادی-خشکبار-لوازم قنادی

: محصولات شیرین عسل

نان شیرینی آق بانو

مزرعه : 32804801

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح

سوهان داغ داداشی

حسین خانی : 32861360

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح - جنب خ فردوسی

شیرینی سرای خراسانی

خراسانی : 32800042

منطقه 2 .

ضلع شمال غربی - میدان امام حسین

قناد باشی

جلالی : 32805000

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح - نبش خ فردوسی

آذربایجان

فریادی خامنه : 32229754

منطقه 2 .

م قدس (شاه عباسی) - روبروی امام زاده حسن

حسینی

آصفی : 32200510

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مقابل مصلی

شفیعی

شفیعی : 32222445

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - چ مصباح - بلوار امام زاده حسن

بهرامی

پوربهرامی : 32807043

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - جنب بانک سپه

کرمانی

کرمانی : 32813644

منطقه 2 .

چ مصباح - داخل خ مصباح - روبروی گوشت آریا

بی بی گل

علی عباسی : 32232061

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - چ مصباح

ابراهیمی

ابراهیمی : 32232211

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - نرسیده به خ کشاورز

شفیعی

شفیعی : 32247120

منطقه 2 .

بلوار هفت تیر - چ مصباح

رویال البرز

اسماعیلی : 32733460

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده

آرمین

محمدی : 32700260

منطقه 2 .

چ کارخانه قند - م شهید فهمیده - خ والفجر

عسل

-: 32709942

منطقه 2 .

کرج - شهرک ذوب آهن