قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
هانی
مدیر: نباتعلی حجتی
لوازم قنادی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
م شاه عباسی - بلوار امام زاده حسن - بلوار شریفی