قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
حسینی
مدیر: مختار آصفی
شیرینی سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مقابل مصلی