قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
شیرین عسل
مدیر: بابک نامه ای
محصولات شیرین عسل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بالاتراز م امام حسین - نبش خ شهید صدوقی