قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
شیرینی سرای خراسانی
مدیر: محمد خراسانی
شیرینی فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ضلع شمال غربی - میدان امام حسین پلاک: 5