قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
لوازم قنادی یاقوتی
مدیر: مهدی یاقوتی
لوازم قنادی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - نبش خ کشاورز