قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
سوهان داغ داداشی
مدیر: محمدرضا حسین خانی
سوهان پزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - پایین تراز چ مصباح - جنب خ فردوسی