آرایشگاه آقایان

تک مد

نعمتی : 33513239

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ درختی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

حیدری

حیدری: 32230152

منطقه 1 .

چ طالقانی شمالی - بالاتراز اداره پست - نبش بن بست دوم

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

آرایشگاه جام جم

کسروی : -

منطقه 9 .

میدان کرج - خ بهشتی -خ فاطمیه

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

خسروی

خسروی : 2735893

- .

کرج - جنب میدان شهید فهمیده -ابتدای بلوار

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

آرایشگاه شمس

شمس: 2809153

- .

بلوار هفت تیر - خ رنجی جنوبی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه - اصلاح و فرم و شستشو

آرایشگاه ققنوس

-: 2529066

- .

میدان آزادگان - بلوار امام رضا - جنب قنادی سارا - نبش تربیت 3

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

پیرایش شهاب

حسین پور : 2509352

منطقه 1 .

عظیمیه - نبش چ پامچال

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

پیرایش ارکیده

صفاری : 2819271

منطقه 1 .

جهانشهر - بلوار طالقانی شمالی -ابتدای بلوار ماهان

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

سالن آرایش تشریفات

-: 4436543

منطقه 7 .

گوهردشت - ابتدای سه باندی -روبروی بانک ملی -

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

آریانا

طباطبایی فرد : 34480640

منطقه 1 .

جهانشهر - بلوار طالقانی شمالی - ابتدای بلوار ماهان

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

فیس آف

ابراهیمی : -

- .

درختی - میدان عطار

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه