آرایشگاه آقایان

نیوفیس

مطلبی : 32284174

منطقه 9 .

چ هفت تیر - ابتدای بلوار بلال - ساختمان آناهیتا - بالای سفره خانه پاتریس

آرایشگاه آقایان

: سالن پیرایش

آرایش کیوان

شعاعی : 32237150

منطقه 9 .

میدان شهدا - خ مظاهری

آرایشگاه آقایان

: پیرایش مردانه

آرایشگاه جام جم

کسروی : -

منطقه 9 .

میدان کرج - خ بهشتی -خ فاطمیه

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه