آرایشگاه آقایان

آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه تارمو

حیدری: 32244921-32244928

منطقه 1 .

کرج، چهارراه طالقانی شمالی، بالاتر از اداره پست، نبش بن بست دوم

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

سهیل

ملابیگی: 32558650

منطقه 1 .

عظیمیه - 45 متری کاج - بعداز خ امینی

حیدری

حیدری: 32230152

منطقه 1 .

چ طالقانی شمالی - بالاتراز اداره پست - نبش بن بست دوم

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

پیرایش شهاب

حسین پور : 2509352

منطقه 1 .

عظیمیه - نبش چ پامچال

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

پیرایش ارکیده

صفاری : 2819271

منطقه 1 .

جهانشهر - بلوار طالقانی شمالی -ابتدای بلوار ماهان

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

آریانا

طباطبایی فرد : 34480640

منطقه 1 .

جهانشهر - بلوار طالقانی شمالی - ابتدای بلوار ماهان

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه