آرایشگاه آقایان
پسران یخی
مدیر: وحید حسنی
آرایشگاه مردانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
سه راه گوهردشت - کوی کارمندان شمالی - جنب کتابخانه ابن سینا