آرایشگاه آقایان

آرایشگاه میلان

بخت ور : 33536808

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ کوکب شرقی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

آرایشگاه پسران آفتاب

رحیمی: -

منطقه 5 .

45 متری گلشهر، ابتدای خ کوکب شرقی، جنب بانک ملت

آرایشگاه آقایان

: آرایش و پیرایش مردانه

تک مد

نعمتی : 33513239

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ درختی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه