آرایشگاه آقایان
آرایشگاه میلان
مدیر: میلاد بخت ور
آرایشگاه مردانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - خ کوکب شرقی