خسروی
مدیریت: خسروی
آرایشگاه مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج - جنب میدان شهید فهمیده -ابتدای بلوار پلاک: 349