آرایشگاه آقایان

آرایشگاه کاسپین

جهانی: 34434266

منطقه 7 .

گوهردشت - بین 8 و 9 شرقی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

سالن زیبایی و اپیلاسیون فرانگار

نمازی: 34448143

منطقه 7 .

فلکه اول گوهردشت، ابتدای خ مطهری، ساختمان ونوس

آرایشگاه آقایان

: سالن زیبایی و اپیلاسیون

آرایشگاه تنسر Tanser

گل حسنی: 34211737

منطقه 7 .

گوهردشت، خ اصلی، نبش دوازدهم شرقی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

سالن آرایش تشریفات

-: 4436543

منطقه 7 .

گوهردشت - ابتدای سه باندی -روبروی بانک ملی -

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه