آرایشگاه آقایان
آرایشگاه کاسپین
مدیر: رجب جهانی
آرایشگاه مردانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - بین 8 و 9 شرقی پاساژ ایلخانی طبقه زیرهمکف