فیس آف
مدیریت: علی ابراهیمی
آرایشگاه مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
درختی - میدان عطار