ترمه

هراتی: 32544521

منطقه 1 .

عظیمیه - روبروی پارک ایران زمین

خرازی

: خرازی ( نقره و بدلیجات، کادویی، عروسک، شال و روسری)

فروشگاه پاپلی

پشم فروشی : 32517308

منطقه 1 .

عظیمیه- میدان اسبی - روبروی پارک ایران زمین

خرازی

: خرازی

علی یاری

علی یاری: 32516563

منطقه 1 .

عظیمیه - م اسبی - بازار شام

خرازی

: لوازم خیاطی

لیلیوم

احمدی : 32544096

منطقه 1 .

عظیمیه - بلوار شریعتی - مقابل پارک ایران زمین

خرازی

: خرازی

خرازی ترنچ

ودود : 32549935

منطقه 1 .

عظیمیه - میدان اسبی - بازار شام

خرازی

: لوازم خیاطی

فروشگاه مولائی

مولائی : 32244866

منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس - مقابل مسجد جامع

خرازی

: خرازی

گالری ورساچه

قزلباش: 32508538

منطقه 1 .

عظیمیه، میدان اسبی، بازار شام

خرازی

: خرازی

فروشگاه حمید

وثوق خلیلی : 32222838

منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس -

خرازی

: خرازی شامل لوازم کادوئی - برچسب - استیکر - کارت عروسی - تزئینات جشن

شهر بدلیجات

جهان دوست : 32265602

منطقه 1 .

بهشتی - چ طالقانی - جنب زیر گذر

خرازی

: خرازی

فروشگاه اویسی

اویسی: 32223903

منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس - مقابل مسجد جامع

خرازی

: خرازی

تبریزی

کیان وند : 32225673

منطقه 1 .

م کرج - اول خ چالوس

خرازی

: پخش خرازی

خرازی گرجی

گرجی : 32264862

منطقه 1 .

چ طالقانی - خ بهشتی - نبش خ گلها - بازارچه ولی عصر

خرازی

: لوازم خیاطی

فروشگاه نگین

معصومی : 32269907

منطقه 1 .

خ دکتر بهشتی -

خرازی

: لوازم خیاطی - لوازم جشن

ارزانسرای فافا

رجبی: 32220205

منطقه 1 .

خ برغان - مقابل مدرسه مهاجر

خرازی

: خرازی

دیبا

جعفری : 32242087

منطقه 1 .

میدان آزداگان -

خرازی

: خرازی

فروشگاه خلیلی

خلیلی : 32256267

منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس -

خرازی

: پخش خرازی

گنجینه

پناهی: 32226169

منطقه 1 .

م کرج - اول خ چالوس

خرازی

: پخش خرازی