خرازی
فروشگاه پاپلی
مدیر: برزو پشم فروشی
خرازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه- میدان اسبی - روبروی پارک ایران زمین پاساژ تکسا طبقه پایین - واحد 12