خرازی
لیلیوم
مدیر: محبوبه احمدی
خرازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - بلوار شریعتی - مقابل پارک ایران زمین پاساژ تکسا طبقه همکف واحد 35