خرازی
خرازی ترنچ
مدیر: وحید ودود
لوازم خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - میدان اسبی - بازار شام طبقه زیرین - واحد 14