خرازی
فروشگاه مولائی
مدیریت: مهدی مولائی
خرازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان کرج - اول خ چالوس - مقابل مسجد جامع