خرازی
فروشگاه مولائی
مدیر: مهدی مولائی
خرازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان کرج - اول خ چالوس - مقابل مسجد جامع