خرازی
گالری ورساچه
مدیر: مجید قزلباش
خرازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه، میدان اسبی، بازار شام طبقه زیرین واحد 8