خرازی
فروشگاه حمید
مدیر: حمید وثوق خلیلی
خرازی شامل لوازم کادوئی - برچسب - استیکر - کارت عروسی - تزئینات جشن
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان کرج - اول خ چالوس - پاساژ شمشیری طبقه زیرهمکف