خرازی
علی یاری
مدیر: منصور علی یاری
لوازم خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - م اسبی - بازار شام پلاک: 42 طبقه میانی