خرازی
علی یاری
مدیریت: منصور علی یاری
لوازم خیاطی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - م اسبی - بازار شام پلاک: 42 طبقه میانی