شهر بدلیجات

جهان دوست : 32265602

منطقه 1 .

بهشتی - چ طالقانی - جنب زیر گذر

خرازی

: خرازی

فروشگاه اویسی

اویسی: 32223903

منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس - مقابل مسجد جامع

خرازی

: خرازی

فروشگاه ترمه

حسینی : 32229345

منطقه 9 .

خ مظاهری -

خرازی

: انواع دکمه - لوازم خیاطی -کاموا و ...

وی نایس

سعیدی : 33500234

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - نبش کتوئی زاده

خرازی

: خرازی

تبریزی

کیان وند : 32225673

منطقه 1 .

م کرج - اول خ چالوس

خرازی

: پخش خرازی

خرازی گرجی

گرجی : 32264862

منطقه 1 .

چ طالقانی - خ بهشتی - نبش خ گلها - بازارچه ولی عصر

خرازی

: لوازم خیاطی

فروشگاه نگین

معصومی : 32269907

منطقه 1 .

خ دکتر بهشتی -

خرازی

: لوازم خیاطی - لوازم جشن

ارزانسرای فافا

رجبی: 32220205

منطقه 1 .

خ برغان - مقابل مدرسه مهاجر

خرازی

: خرازی

دیبا

جعفری : 32242087

منطقه 1 .

میدان آزداگان -

خرازی

: خرازی

فروشگاه خلیلی

خلیلی : 32256267

منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس -

خرازی

: پخش خرازی

گنجینه

پناهی: 32226169

منطقه 1 .

م کرج - اول خ چالوس

خرازی

: پخش خرازی

شهر دکمه

تیمورخانی: 32220512

منطقه 9 .

میدان شهدا، خ مظاهری

خرازی

: دکمه و لوازم خیاطی

گالری دلفین

بشیری : 32214163

منطقه 9 .

خ مظاهری - نبش خ آبان -

خرازی

: دکمه و لوازم خیاطی

فروشگاه ترمه

موسوی : 33509842

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - بین ارغوان و کوکب غربی

خرازی

: کاموا - لوازم خیاطی

ماه و ستاره

آجرلو : 33504360

منطقه 5 .

45متری گلشهر - خ درختی

خرازی

: خرازی و ساعت

رافل

امانی: 33532343

منطقه 5 .

45متری گلشهر - خ درختی

خرازی

: لوازم خیاطی

رادین

صانع راد : 34403050

منطقه 8 .

بلوار طالقانی شمالی - روبروی نساجی

خرازی

: خرازی

قیصری

قیصری : 32269624

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - نرسیده به میدان شهدا -

خرازی

: خرازی

فروشگاه سوها

سلیمی : 32269563

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی

فروشگاه سینا

صادقی : 32269901

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی - سنگ و نگین و لوازم خیاطی