فروشگاه روبان چی

و محمد امینی: 32269529

منطقه 9 .

خ بهشتی، قبل از میدان شهداء

خرازی

: خرازی(نگین، روبان، یراق و لوازم تزئینی خیاطی)

فروشگاه پردیسان

مهرجو: 32269589

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی، قبل از میدان شهداء،

خرازی

: بورس انواع سنگهای تزئینی، نوار نگین، دکمه، گل سینه

فروشگاه ترمه

حسینی : 32229345

منطقه 9 .

خ مظاهری -

خرازی

: انواع دکمه - لوازم خیاطی -کاموا و ...

شهر دکمه

تیمورخانی: 32220512

منطقه 9 .

میدان شهدا، خ مظاهری

خرازی

: دکمه و لوازم خیاطی

گالری دلفین

بشیری : 32214163

منطقه 9 .

خ مظاهری - نبش خ آبان -

خرازی

: دکمه و لوازم خیاطی

قیصری

قیصری : 32269624

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - نرسیده به میدان شهدا -

خرازی

: خرازی

فروشگاه سوها

سلیمی : 32269563

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی

فروشگاه سینا

صادقی : 32269901

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی - سنگ و نگین و لوازم خیاطی

گالری مروارید

قره داغی : 32269870

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی -

خرازی

: لوازم خیاطی و خرازی

فروشگاه الی

ابراهیمی : 32269544

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی - لوازم خیاطی

فروشگاه مسعود

حاجی صادقی : 32269798

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی - خرج کار - خیاطی

گالری نیلوفر

نیلوفری : 32269909

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: لوازم گلسازی - خرازی

فروشگاه برند

حاتمی : 32269594

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا -

خرازی

: خرازی - لوازم تزئینی خیاطی

فروشگاه پیله ور

پیله ور : 32269542

منطقه 9 .

خ بهشتی - نرسیده به میدان شهدا

خرازی

: خرج کار خیاطی

فروشگاه مصطفی

ساعدی : 32269599

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی

فروشگاه امینی

امینی : 32269664

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: لوازم خیاطی

پخش گلها

کمالی : 32245011

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی -

خرازی

: خرازی

دکمینه

حاتمی: 32269531

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از م شهدا

خرازی

: انواع دکمه

فروشگاه کوثر

سوری : 32269548

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: لوازم بدلیجات - سنگ تزئینی و ...

فروشگاه نور فرشتگان

نامور : 32269549

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از میدان شهدا

خرازی

: خرازی