پارچه فروشی

فیضی

فیضی : 34656084

منطقه 5 .

میانجاده - بلوار حدادی - مقابل بانک سپه

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

پارچه فروشی ابراهیمی

ابراهیمی : 34554648

منطقه 5 .

میانجاده - بلوار حدادی - نبش خ ترابی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

مهدی

صابونی : 32713320

منطقه 9 .

بلوار دانش آموز - نرسیده به م مادر

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

پدیده

خدایی: 32253224

منطقه 9 .

م هفت تیر - بلوار بلال

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

عادل ارزونی

غلامی : 32707219

منطقه 5 .

چ طالقانی - روبروی برج آموت

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

یگانه 2

لک : 32264878

منطقه 9 .

چ طالقانی - خ بهشتی - نبش خ گلها - بازارچه ولیعصر

پارچه فروشی

: پارچه سرا

شرکت ترمه حسینی یزد

فرهنگ : 32707476

منطقه 5 .

چ طالقانی - ضلع جنوب غربی - روبروی برج آموت - جنب دادسرا

پارچه فروشی

: انواع ترمه

پارچه سرای فرهاد

آجرلو : 32235471

منطقه 1 .

خ برغان - مقابل بانک ملی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

پارچه سرای فرهنگی

فرهنگی : 32226849

منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس -

پارچه فروشی

: پارچه سرا

نساجی مرکزی ایران

مدیر روستا : 32250207

منطقه 8 .

طالقانی شمالی - جنب کوچه ناصری

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

پارچه مبلی محمدیان

محمدیان : 32206407

منطقه 5 .

خ بهشتی - خ امیری

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

پارچه کراسی

بهمن تیموری : 33510865

منطقه 5 .

45 متری گلشهر - خ درختی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

نساجی کشور

میرمحمدی: 32262636

منطقه 8 .

طالقانی شمالی، نرسیده به آزادگان، بالاتر از تعاونی فرهنگیان

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

فروشگاه ترمه

نیک بخت: 32242153

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ شهربانی

پارچه فروشی

: پتو و پارچه

نساجی کشور

جوزدانی : 32225375

منطقه 9 .

خ بهشتی - نبش کوچه خوشنام

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

محسن

یگانگی : 32214835

منطقه 9 .

م شهدا - جنب موسسه رحمانی

پارچه فروشی

: انواع پارچه

مهسا

صباغ هادی : 32242083

منطقه 9 .

خ بهشتی - نبش خ فروغی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

خانه ساده

صباغ هادی : 32220475

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ امیری -

پارچه فروشی

: پارچه سرا

مه خواب

عارف خانی: 32208084

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از م شهدا - خ خوشنام

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

گل پارچه

فرهنگی: 32226914

منطقه 9 .

بهشتی مقابل پاساژ آزادی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی