پارچه فروشی

فیضی

فیضی : 34656084
منطقه 5 . میانجاده - بلوار حدادی - مقابل بانک سپه

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

پارچه فروشی ابراهیمی

ابراهیمی : 34554648
منطقه 5 . میانجاده - بلوار حدادی - نبش خ ترابی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

مهدی

صابونی : 32713320
منطقه 9 . بلوار دانش آموز - نرسیده به م مادر

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

پدیده

خدایی: 32253224
منطقه 9 . م هفت تیر - بلوار بلال

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

عادل ارزونی

غلامی : 32707219
منطقه 5 . چ طالقانی - روبروی برج آموت

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

یگانه 2

لک : 32264878
منطقه 9 . چ طالقانی - خ بهشتی - نبش خ گلها - بازارچه ولیعصر

پارچه فروشی

: پارچه سرا

شرکت ترمه حسینی یزد

فرهنگ : 32707476
منطقه 5 . چ طالقانی - ضلع جنوب غربی - روبروی برج آموت - جنب دادسرا

پارچه فروشی

: انواع ترمه

پارچه سرای فرهاد

آجرلو : 32235471
منطقه 1 . خ برغان - مقابل بانک ملی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

پارچه سرای فرهنگی

فرهنگی : 32226849
منطقه 1 . میدان کرج - اول خ چالوس -

پارچه فروشی

: پارچه سرا

نساجی مرکزی ایران

مدیر روستا : 32250207
منطقه 8 . طالقانی شمالی - جنب کوچه ناصری

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

پارچه مبلی محمدیان

محمدیان : 32206407
منطقه 5 . خ بهشتی - خ امیری

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

پارچه کراسی

بهمن تیموری : 33510865
منطقه 5 . 45 متری گلشهر - خ درختی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

نساجی کشور

میرمحمدی: 32262636
منطقه 8 . طالقانی شمالی، نرسیده به آزادگان، بالاتر از تعاونی فرهنگیان

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

فروشگاه ترمه

نیک بخت: 32242153
منطقه 9 . خ بهشتی، خ شهربانی

پارچه فروشی

: پتو و پارچه

نساجی کشور

جوزدانی : 32225375
منطقه 9 . خ بهشتی - نبش کوچه خوشنام

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

محسن

یگانگی : 32214835
منطقه 9 . م شهدا - جنب موسسه رحمانی

پارچه فروشی

: انواع پارچه

مهسا

صباغ هادی : 32242083
منطقه 9 . خ بهشتی - نبش خ فروغی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

خانه ساده

صباغ هادی : 32220475
منطقه 9 . خ بهشتی - خ امیری -

پارچه فروشی

: پارچه سرا

مه خواب

عارف خانی: 32208084
منطقه 9 . خ بهشتی - قبل از م شهدا - خ خوشنام

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

گل پارچه

فرهنگی: 32226914
منطقه 9 . بهشتی مقابل پاساژ آزادی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی