پارچه فروشی
پارچه سرای دیبا
مدیر: اسفندیار احمدی
پارچه سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت - خ اصلی - نبش ششم غربی