پارچه فروشی
پارچه سرای حسینی
مدیر: میرحمزه حسینی
پارچه سرا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح