پارچه فروشی

قماشچی

منتظر فرج : -

منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - بین ک سیدالشهدا و ک جمالپور

پارچه فروشی

: پارچه سرا

منسوجات ملل

مقامی: 32222914

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - نبش پاساژ زنوزی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

گالری دانتل

مدیرروستا: 32237198-09364525049

منطقه 9 .

میدان کرج، اول خ بهشتی، نبش خ دکتر همایون

پارچه فروشی

: پارچه های مجلسی

پارچه سرای عادل

آمالی : 09122686428-32264837

منطقه 9 .

چ طالقانی - جنب زیر گذر - بازارچه ولیعصر

پارچه فروشی

: عرضه کننده بهترین و شیک ترین پارچه های روز دنیا

پارچه سرای یگانه 1

یگانه فرد : 32264841

منطقه 9 .

چ طالقانی - خ بهشتی - نبش خ گلها - بازارچه ولیعصر

پارچه فروشی

: پارچه سرا

عسگری

عسگری : 32252163

منطقه 9 .

بلوار طالقانی جنوبی - خ سیدالشهدا

پارچه فروشی

: پارچه سرا

مهرگان

احمدزادگان : 32213329

منطقه 9 .

طالقانی جنوبی - روبروی ایستگاه درختی - نبش ک جمال پور

پارچه فروشی

: پرده سرا

مهدی

صابونی : 32713320

منطقه 9 .

بلوار دانش آموز - نرسیده به م مادر

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

پدیده

خدایی: 32253224

منطقه 9 .

م هفت تیر - بلوار بلال

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

یگانه 2

لک : 32264878

منطقه 9 .

چ طالقانی - خ بهشتی - نبش خ گلها - بازارچه ولیعصر

پارچه فروشی

: پارچه سرا

فروشگاه ترمه

نیک بخت: 32242153

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ شهربانی

پارچه فروشی

: پتو و پارچه

نساجی کشور

جوزدانی : 32225375

منطقه 9 .

خ بهشتی - نبش کوچه خوشنام

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

محسن

یگانگی : 32214835

منطقه 9 .

م شهدا - جنب موسسه رحمانی

پارچه فروشی

: انواع پارچه

مهسا

صباغ هادی : 32242083

منطقه 9 .

خ بهشتی - نبش خ فروغی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

خانه ساده

صباغ هادی : 32220475

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ امیری -

پارچه فروشی

: پارچه سرا

مه خواب

عارف خانی: 32208084

منطقه 9 .

خ بهشتی - قبل از م شهدا - خ خوشنام

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

گل پارچه

فرهنگی: 32226914

منطقه 9 .

بهشتی مقابل پاساژ آزادی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

کلبه ساده

دهقان : 32203900

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

ارمیا

شیخ احمدی: 32213466

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - روبروی کلینیک شهید بهشتی - جنب بانک مسکن

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

گاندی

مدیرروستا: 32222559

منطقه 9 .

خ بهشتی - مقابل پاساژ آزادی

پارچه فروشی

: پارچه