منسوجات ملل
منسوجات ملل
مدیر: تقی مقامی
پارچه فروشی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج - خ بهشتی - نبش پاساژ زنوزی