پارچه فروشی
مهرگان
مدیر: قاسم احمدزادگان
پرده سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
طالقانی جنوبی - روبروی ایستگاه درختی - نبش ک جمال پور