پارچه فروشی

کلبه ساده

دهقان : 32203900

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

ارمیا

شیخ احمدی: 32213466

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - روبروی کلینیک شهید بهشتی - جنب بانک مسکن

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

گاندی

مدیرروستا: 32222559

منطقه 9 .

خ بهشتی - مقابل پاساژ آزادی

پارچه فروشی

: پارچه

زرتشت

مدیرروستا: 32222564

منطقه 9 .

خ بهشتی - مقابل پاساژ آزادی

پارچه فروشی

: پارچه های مجلسی

پاچین

غلامی : 32207829

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی - جنب کمیته امداد امام خمینی

پارچه فروشی

: پارچه لباس مجلسی

دیپلمات

رمضانی: 32226777

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ ادهم

پارچه فروشی

: پارچه

بیات

بیات: 32227754

منطقه 9 .

خ قزوین - روبروی مخابرات - ابتدای خ ادهم

پارچه فروشی

: منسوجات

بزاز باشی 1

خوشبخت : 32237280

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

بزاز باشی 2

خوشبخت : 32222477

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

علیزاده

علیزاده : 32227649

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -روبروی کوچه بیمارستان امام خمینی -نبش پاساژ جدی

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

پارچه سرای ناصر

عبدی : 32234220

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -بعد از خ ادهم

پارچه فروشی

: پارچه سرا

فرهنگی

فرهنگی : 32227715

منطقه 9 .

خ بهشتی - ابتدای خ کمالی - جنب خشکبار محسن

پارچه فروشی

: پارچه فروشی

عبدالهی

عبدالهی: 32242112

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ بازار انقلاب

پارچه فروشی

: پارچه سرا

فروشگاه میر ناظمی

میر نظامی : 32200150

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی -

پارچه فروشی

: پارچه مجلسی

فروشگاه نادیا

نیاوند : 32211164

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - خ امیری

پارچه فروشی

: انواع پارچه های مجلسی

کوروش

افشارنیا : 32228474

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - خ امیری

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

منسوجات میکرو

کسرایی پور : 66324065

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - خ امیری

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

رئوف

مومنی : 32201600

منطقه 9 .

کرج - خ بهشتی - خ امیری

پارچه فروشی

: پارچه مبلی

نساجی ابریشم

آقاپور : 32226199

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی -خ فاطمیه -نبش پاساژ فاطمیه

پارچه فروشی

: بورس انواع پارچه -ملحفه -پرده ای -پتو

سادات

صحرایی: 32249229

منطقه 9 .

م کرج - اول خ بهشتی

پارچه فروشی

: پارچه مجلسی