بلور-کریستال-چینی-سرامیک

گالری کریستال

نعیمی : 32210792-32262668

منطقه 8 .

بلوار طالقانی شمالی - نرسیده به آزادگان - ابتدای 12 متری انقلاب

بلور-کریستال-چینی-سرامیک

: کریستال وچینی

فروشگاه دانایی

دانایی: 32221534

منطقه 9 .

خ بهشتی، خ آبان

بلور-کریستال-چینی-سرامیک

: ظروف آشپزخانه، چینی و بلور

بلورین

کشوردوست: 34432154

منطقه 7 .

گوهردشت، خ اصلی، بین 10 و 11 شرقی

بلور-کریستال-چینی-سرامیک

: ظروف بلور و کریستال

آوند کلاسیک

قلی زاده: 34451407

منطقه 8 .

گوهردشت - ابتدای سه باندی - نبش 12 غربی

میرزایی

حبیب و فرامرز میرزایی : 32556661

منطقه 1 .

عظیمیه - مهران - ندای جنوبی

بلور-کریستال-چینی-سرامیک

: بلور و کریستال

امدادی

مجتبی و مرتضی امدادی: 32400743

منطقه 1 .

خ برغان - بعداز بازار انقلاب - روبروی بانک کشاورزی

فروشگاه کلکسیون

صالحی: 32230320

منطقه 9 .

کرج، خ بهشتی، خ آبان