بلور-کریستال-چینی-سرامیک
فروشگاه کلکسیون
مدیریت: حسن صالحی
ظروف کریستال
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
کرج، خ بهشتی، خ آبان پلاک: 66