بلور-کریستال-چینی-سرامیک
میرزایی
مدیریت: حبیب و فرامرز میرزایی
بلور و کریستال
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
عظیمیه - مهران - ندای جنوبی