بلور-کریستال-چینی-سرامیک
امدادی
مدیریت: مجتبی و مرتضی امدادی
چینی و بلور
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ برغان - بعداز بازار انقلاب - روبروی بانک کشاورزی