بلور-کریستال-چینی-سرامیک
فروشگاه دانایی
مدیریت: آرش دانایی
ظروف آشپزخانه، چینی و بلور
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی، خ آبان پلاک: 110